Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2145 a213 400
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaleksandrowe aleksandrowe
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viaaanisiowe aanisiowe
9043 1c71 400
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaaanisiowe aanisiowe
Wszystko można zacząć od nowa. Nieważne co było. Tak mówi wiosna.
— Beata Pawlikowska
3189 af6a 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
6083 7902 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viacomatosegirl comatosegirl
Zaraz! Boże wszechmogący, wygląda na to, że całe dotychczasowe życie upłynęło jej na czekaniu. Czekaniu na co? Czekaniu na to by zacząć żyć. Tak, zgadza się, czekała na to by zacząć żyć. (...) Wszystko co robiła było jedynie próbą generalną przed życiem.
— Hubert Selby - "Requiem dla snu"
8453 7b10 400
5316 d268 400
2596 f8dd 400
6434 8823 400
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacomatosegirl comatosegirl
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viacomatosegirl comatosegirl
7503 28a2 400
3047 08a4 400
Reposted fromrisky risky vianokturnal nokturnal
Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacomatosegirl comatosegirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl