Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6046 c1f0 400
Reposted fromdivi divi viagreymouse greymouse
3342 ba02 400
Reposted fromzciach zciach viainsatiability insatiability
1175 a63b 400
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaaanisiowe aanisiowe
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
Reposted fromplayinglove playinglove viablubra blubra
2294 0ac6 400
Reposted fromchocoway chocoway viajointskurwysyn jointskurwysyn
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viacomatosegirl comatosegirl
A jak kiedyś zamknę przed Tobą drzwi to obiecaj, że i tak je wyważysz.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viacomatosegirl comatosegirl
5202 4c12 400
Reposted fromnawrocka nawrocka viacomatosegirl comatosegirl
I want to have more sex, travel more, drink more wine and love life.
Zoe Saldana  (via wordsnquotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaaanisiowe aanisiowe
9107 228d 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viacomatosegirl comatosegirl
2660 2cfd 400
Anne. season 1, episode 1
Reposted frommyzone myzone viaaanisiowe aanisiowe
4060 22a8 400
Reposted fromsassenach sassenach viaredhairwitch redhairwitch
4698 7461 400
Reposted fromdivi divi viasomebunny somebunny
2660 7943 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacomatosegirl comatosegirl
0339 c729 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaanisiowe aanisiowe
3923 37df 400
Reposted fromcocomove cocomove viaaanisiowe aanisiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl